Proxicon


Opis projektu

Projekt na wystawy z grafiką na ściankę oraz stolik. Stworzony w technice vectorowej co pozwoli na wydruk wielkorozmiarowy bez utraty jakości. Utrzymaliśmy już istniejący wizreunek firmy używając logotypu firmy oraz czcionek i kolorów użytych w materiałach marketingowych.

  • Skills
    • Illustrator
    • Vector