BD Lab


Opis projektu

Jednostronna strona dla laboratorium protetycznego. Niecodzienne rozwiązanie umieszczenia wszystkiego na jednej stronie jest dobrze rozwiązane wyraźnymi granicami pomiędzy sekcjami. Duże zdjęcia i zwięzłe informacje nie pozwalają się nudzić odwiedzającym.

Zobacz na żywo